פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Tehnical Support

Bantuan Tehnical Support 24/7/365

 Domain Registrasi

Untuk Bantuan Perihal Registrasi Domain

 Marketing & Keuangan

Bantuan untuk pertanyaan produk dan juga tentang masalah pembayaran dan keuangan lainya